இராசிபலன்கள் :11-5-2015 முதல்17-5-2015வரை

Asia Cup 2018 Live Streaming

பிறப்பு : - இறப்பு :

கதிரவனுக்காகக் கணித்து எழுதியவர் ஞானயோகி டாக்டர்.ப.இசக்கி,IBAM, RMP,DISM,தமிழ்நாடு, இந்தியா.

 • மேசராசி அன்பர;களே இந்த வாரம் உங்களுக்கு சந்திரன் நன்மை தரும் கிரகமாகும்.மே11,12யுhத்திரையின் போது சம்பந்தம் இல்லாத பிரச்சனைகள் வர ஈருப்பதால் முன் கோபத்தை தவிர;ப்பது நல்லதாகும். தந்தை மகன் உறவில் சிற்சில பிரச்சனைகள் வரலாம். மனைவி வழிச் சொந்த பந்தங்களால் பொருட் செலவு ஏற்படும். கை விட்டுப் போன பொருட்கள் திரும்பக் கிடைக்கும்.மே13.14,15தண்ணீர;, கூல்டிரிங்ஸ்,திரவ சம்பந்தமான பொருட்களின் வியாபாரிகள்,உப்புமற்றும் உரவியாபாரிகள்,
  தாய் சேய் நல விடுதிகளை நடத்துவோர;கள்,பொதுப்பணித் துறையினைச் சார;ந்தவர;கள், நீர;வளத்துறை சாரந்த பணி புரிவோர;களும் நல்ல லாபம் அடைவார;கள். உறவினர;களின்
  வரவால் பொருட் செலவுகள் உண்டாகும்.தீர;த்த யாத்திரை சென்று வர முயற்சிப்ப்Pர;கள். தாயின் உடல் நிலை பாதிப்பால் மருத்துவச் செலவுகள் உண்டு.பு+ர;வீகச் சொத்துக்கள் வந்து சேரும்.உற்றார; உறவினர;களால் ஆதாயம் இல்லை.மே16,17தந்தையால் பொருள் வரவு உண்டு.குல தெய்வ வழிபாட்டிற்காக வெளியுர; செல்லுவீர;கள். புதிய வீடு நிலம் வாங்குவது சம்பந்தமான முயற்சிகளைச் சற்று கால தாமதமாகச் செய்வது நல்லது.சூதாட்ட சம்பந்தமான ரேஸ்,லாட்டரி போன்ற விசயங்களில் பணம் மற்றும் பொருட்களை ஏமாற்றம் அடையாமல் இருக்கவும்.பொதுவாக இதுஒரு சுமாரான நற்பலன் தரும் வாரமாகும்.

  இராசியான எண்:-2
  இராசியான நிறம்:-வௌ;ளை
  இராசியான திசை:-மேற்கு
  பரிகாரம்:-திங்கள் கிழமையில் அம்மன் வழிபாடு செய்து பச்சரிசி தானம் செய்து வரவும்.

 • ரிசபராசி அன்பர;களே இந்த வாரம் உங்களுக்கு ராகு நன்மை தரும் கிரகமாகும். மே11,12கண்களில் கவனம் தேவை. செய்தொழிலில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும். புதிய ஆடை அணிகலன்கள்,ஆடம்பர அலங்கார பொருட்களை வாங்குவீர;கள்.தந்தையின் உடல் நிலையில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு அவர;களால் மருத்துவச் செலவுகள் உண்டாகும்.உத்;தி
  யோகத்தில் இட மாற்றம் ஏற்படும்.மே13,14,15பழைய இரும்பு,பழைய பேப்பர; மற்றும் பிளா‘;டிக் சம்பந்தமான பொருட்களின் வியாபாரிகள்,அநாதை விடுதிகளில் இருப்பவர;கள்,
  விஞ்ஞான துறையைசார;ந்தவர;கள்,மதபோதகர;கள்,மீன்,முட்டை மாமிசம் போன்ற உணவுப் பொருட்களின் வியாபாரிகள் ஆகியோர;கள் நல்ல லாபம் பெறுவார;கள். நண்பர;களால் எதிர; பாராத பொருட் செலவுகள் உண்டாகும்.தூரத்து யாத்திரைகளில் புதிய பெரிய மனிதர;கள் சந்திப்பால் மன நிம்மதி அடைய வாய்ப்பு உள்ளது. மாமன் வழியின் மூலம் சில நன்மைகளை அடைவார;கள்.குல தெய்வ வழிபாடு செய்து வருவது நல்லது. பொதுநலத் தொண்டுகளில் பிரியமுடன் ஈடுபடுவீர;கள்.மே16,17தீர;த்த யாத்திரை சென்றுவர வாய்ப்பு உள்ளது. ஒரு சிலருக்கு வீடு மாற்றம் ஏற்படலாம். பிறருக்காக உழைப்பதில் மன மகிழ்ச்சி அடைவீர;கள்.தென் திசையில் இருந்து பெண்களால் எதிர; பாராத நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும்.பொதுவாக இது ஒரு நற்பலன் தராத வாரமாகும்.

  இராசியான எண்:-4
  இராசியான நிறம்;:-கருப்பு
  இராசியான திசை:-வடமேற்கு
  பரிகாரம்:-ஞாயிற்றுக் கிழமையில் பிதுர; மற்றும் அம்மன் வழிபாடு செய்து கோதுமை தானம் செய்து வரவும்.

 • மிதுனராசி அன்பர;களே இந்த வாரம் உங்களுக்கு சனி நன்மை தரும் கிரகமாகும்.மே11,12,13அரசியல் வாதிகளால் ஆதாயம் இருக்காது. புதிய நண்பர;கள் சேர;க்கையால் மன நிம்மதி அடைவீர;கள். புதிய தொழில்களை ஆரம்பம் செய்வதில் கால தாமதம் ஏற்படலாம்.கூட்டுத் தொழில் சம்பந்தமான புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி உண்டாகும்.இரும்பு இயந்திரம்,இரசாயனம் சம்பந்தமாகிய தொழில்களைச் செய்வோர;கள்,
  பலசரக்கு,எண்ணை சம்பந்தமான வியாபாரிகள்,பழைய பொருட்கள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்வோர;கள்,மாமிசஉணவுகளின் வியாபாரிகள் ஆகியோர;கள் நற் பலன்களை அடைவார;
  கள்.மே14,15பிறரிடம் பணம் கொடுத்து ஏமாற்றம் அடையாமல் இருக்கவும். சகோதர சகோதரிகளின் தடை பட்ட சுப காரியங்கள் நடை பெறும்.விருந்தினர; வரவால் மன மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.அண்டை அயல் வீட்டுக்காரர;களுடன் மிகவும் கவனமாக பேசிப் பழகுதல் நல்லதாகும்.மஹான்களின் எதிர;பாராத தரிசனங்களால் குடும்பத்தில் மன மகிழ்ச்சி உண்டாகும். உத்தியோகத்தில் இட மாற்றம் ஏற்படும். பெண்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும்.மே16,17உடம்பில் நரம்பு,எலும்பு சம்பந்தமான உபாதைகள் வந்து போகும்.பு+ர;வீக இடத்தை விட்டு பெயர;ந்து செல்ல வாய்ப்பு உள்ளது.பொருளாதாரம் சுமாராக காணப்படும்.பிள்ளைகளின் மருத்துவச் செலவுகளுக்காகப் பொருட் செலவுகள் உண்டாகும்.விவசாயம் செய்வோர;கள் விவசாயத்தில் மிகுந்த கவனமுடன் இருத்தல் நல்லது.பொதுவாக இது ஒரு நற்பலன் தரும் வாரமாகும்.

  இராசியான எண்:-8
  இராசியான நிறம்:-நீலம்
  இராசியான திசை:-தென்மேற்கு
  பரிகாரம்:-சனிக் கிழமையில் சனீஸ்வர வழிபாடு செய்து எள் சாதம் தானம் செய்யவும்.

 • கடகராசி அன்பர;களே இந்த வாரம் உங்களுக்கு புதன் நன்மை தரும் கிரகமாகும்.மே11,12,13பெண்களால் வடதிசையில் இருந்து சில நற் செய்திகள் வந்து சேரும். ஒருசிலர; இருப்பிடம் விட்டு வெளியுர; செல்ல வாய்ப்பு உள்ளது. இலை,கீரை வகைகள்,மருந்துப் பொருட்கள்,தபால் தந்தித் துறையை சார;ந்தவர;கள்,அச்சு இயந்திர சாலைகளை நடத்துபவர;கள்,பேனா,பென்சில் நோட்புக் சம்பந்தமான ஸ்டேசனரி வியாபாரிகள்,எழுத்தாளர;கள்,கவிஞர;கள்,பாடலாசிரியர;கள், நாடகக் கலைஞர;கள் ஆகியோர;
  கள் நல்ல பலன்களை அடைவார;கள்.மே14திடPர; அதிர;‘;டமாகிய ரேஸ் லாட்டரி போன்றவற்றால் தன வரவுகள் உண்டு. மாணவர;கள் கல்வியில் மிகுந்த கவனமுடன் இருப்பது நல்லது. புதிய கடன்களை வாங்கிப் பழைய கடன்களை அடைப்பதற்காக வெகு முயற்சிகளை செய்து கடனை அடைப்பீர;கள்.மே15,16,17சூதாட்டத்தால் வீண் பொருள் வரையம் ஏற்படக் கூடும்.காதல் விசயங்களில் வெற்றி கிடைக்கும்.அரசு வழக்குகளில் சாதகமான சூழ்நிலை உருவாகும்.சுப காரிய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு மனம் மகிழ்ச்சி அடைவீர;கள்.வெளி நாடு சென்ற வருவதற்கான முயற்சிகளில் வேற்று மதத்தவர;களால் எதிர; பார;த்த ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். பெரியவர;களின் நல்லாசிகள் கிடைக்கும்.பொதுவாக இது ஒரு நற்பலன் தரும் வாரமாகும்.

  இராசியான எண்:-5
  இராசியான நிறம:-;;-பச்சை
  இராசியான திசை:-வடக்கு
  பரிகாரம்:-புதன் கிழமையில் மஹா வி‘;ணு வழிபாடு செய்து பாசிப்பயிறு தானம் செய்து வரவும்.

 • சிம்மராசி அன்பர;களே இந்த வாரம் உங்களுக்கு சனி நன்மை தரும் கிரகமாகும்.மே11,12வங்கிகள்மூலம் எதிர; பார;த்த கடன் உதவிகள் கிடைக்கச் சற்று கால தாமதம் ஆகலாம். புதிய வீடு,நிலம்,வாகனம் போன்றவற்றை மற்றவர;களின் உதவிகளோடு வாங்குவீர;கள்.வெளி நாட்டில் வசிப்பவர;கள் தனது தாய் நாட்டிற்குச் சென்று வர வாய்ப்புகள் உள்ளன.மே13,14இரும்பு, இயந்திரம், இரசாயனம் சம்பந்தமாகிய தொழில்களை செய்வோர;கள்,பல சரக்கு,எண்ணை சம்பந்தமான வியாபாரிகள்,பழைய பொருட்களை ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்வோர;கள், மாமிச உணவுகளின் வியாபாரிகள் ஆகியோர;கள் நற் பலன்களை அடைவார;கள்.நீண்ட தூரப் பயணங்களைத் தவிர;க்கவும். மனைவியின் உடல் நிலையில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு அவர;களால் மருத்துவச் செலவுகள் உண்டாகும்.பு+ர;வீக சொத்துக்களில் இருந்துவந்த பிரச்சனைகள் சற்று குறையும்.திருமணம் ஆகாதவர;களுக்கு திருமண காரியம் கை கூடும்.மே15,16,17சேர;மார;க்கெட் தொழிற் செய்வோர;கள் லாபம் அடைவார;கள்.நீண்ட காலமாகப் பிரச்சனைகளில் இருந்து வந்த குடும்ப சொத்துக்கள் கிடைக்கும்.யாத்திரையின் போது புதிய பெரிய மனிதர;களைச் சந்திப்பதன் மூலம் சில காரியங்களை நிறை வேற்றுவீர;கள்.பிள்ளைகளால் பொருட் செலவுகள் ஏற்பட்டாலும் அவர;களால் பண வரவு உண்டு.தீர;த்த யாத்திரை சென்று வருவதற்கான ஏற்பாடுகளில் சற்று கால தாமதம் ஏற்படும்.பொதுவாக இது ஒரு நற்பலன் தரும் வாரமாகும்.

  இராசியான எண்:-8
  இராசழயான நிறம்:-நீலம்
  இராசியான திசை:-தெனமேற்கு
  பரிகாரம்:-சனிக் கிழமையில் ஐயப்பன் வழிபாடு செய்து எள் சாதம் தானம் செய்து வரவும்.

 • கன்னிராசி அன்பர;களே இந்த வாரம் உங்களுக்கு கேது நன்மை தரும் கிரகமாகும்.மே11,12உறவினர;கள் மற்றும் நண்பர;களால் எதிர; பாராத ஆதாயங்களும் மன மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும். வீடுகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளைத் திருத்திக் கட்டவும்,வீடு மாற்றம் செய்யவும் எண்ணுவீர;கள்.பழைய இரும்பு,பழைய இயந்திரம், இரசாயன சம்பந்த
  மான தொழிற் செய்வோர;கள்,விஞ்ஞானத் துறையினைச் சார;ந்தவர;கள்,மத போதகர;கள்,
  மடாதிபதிகள்,கழிவுப் பொருட்களை ஏற்றுமதி இறக்குமதிகளை செய்வோர;கள்,மின்னணு ஆராய்ச்சி துறையை சார;ந்தவர;கள்,மீன், முட்டை,மாமிசம் போன்ற உணவு பொருட்களின் வியாபாரிகள் ஆகியோர;களுக்கு நல்ல லாபம் அடைவார;கள்.மே13,14துலை தூரப் பயணங்கள் மூலம் எதிர;பார;த்த காரியங்கள் கை கூடும்.தெய்வத் தொண்டுகளைப் பிரியமுடன் செய்வீர;கள்.அரசு சம்பந்தமாகிய வழக்கு விசயங்களில் சாதகமான தீர;ப்புகள் கிடைக்கச் சற்று காலதாமதம் ஆகலாம்.பழைய வாகனங்களை விற்றுப் புதிய வாகனங்களை வாங்குவீர;கள்.தாய்க்கு இருந்து வந்த நோய்கள் குறைந்து காணப்படும். மே15,16,17கணவன் மனைவி உறவுகளில் இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் குறையும். வீடுகளைத் திருத்திக் கட்ட எண்ணுவீர;கள்.நெடு நாட்களாக வராத கடன் கொடுத்த பணம் திரும்ப கை வந்து சேரும்.உறவினர;கள் மற்றும் நண்பர;களின் வரவால் பொருட் செலவுகள் உண்டாகும்.பொதுவாக இது ஒரு சுமாரான நற்பலன் தரும் வாரமாகும்.

  இராசியான எண்:-7
  இராசியான நிறம்:-கருஞ்சிகப்பு
  இராசியான திசை:-வடமேற்கு
  பரிகாரம்:-திங்கள் கிழமையில் கணபதி வழிபாடு செய்து செவ்வாடை தானம் செய்யவும்.

 • துலாம்ராசி அன்பர;களே இந்த வாரம் உங்களுக்கு சூரியன் நன்மை தரும் கிரகமாகும்.மே11,12,13,14கண்களில் கவனமுடன் இருத்தல் நல்லதாகும்.விவசாயம் செய்வோர;கள் மிகுந்த கவனமுடன் இருக்கவும். துலை தூரப் பயணங்களைத் தவிர;ப்பது நல்லதாகும். மாணவர;கள், அரசியல் வாதிகள், பொது நலத் தொண்டுகள் செய்பவர;கள்,
  ஆலயப் பணியாளர;கள்,மந்திரிபதவிகளைவகிப்பவர;கள்,மருந்து பொருட்களை விற்னை செய்வோர;கள்,மருத்துவக் கல்லூயில் பயிலும் மாணவர;கள்,மருந்து பொருட்களை ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்வோர;கள் கண்ணாடி சம்பந்தமான பொருட்களை விற்பனை செய்வோர;கள், ஜவுளி மற்றும் நூல் வியாபாரிகள் ஆகியோர;கள் நற்பலன் அடைவார;கள். மே15,16,17கணவன் மனைவி உறவுகளில் இருந்து வந்த மனக் கசப்புகள் நீங்கி உறவுகள் பலப்படும்.புதிய நண்பர;கள் சேர;க்கையால் விபரீதங்களைச் சந்திக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்கவும்.ரேஸ்,லாட்டரி போன்ற திடPர; அதிர‘;டம் மூலம் பணம் வந்து சேரும். உடம்பில் வாதம் வாயு மற்றும் எலும்பு சம்பந்தமான உபாதைகள் வந்து போகும்.சொத்துக்கள் சம்பந்தமான விசயங்களில் எதிர; பார;த்த நல்ல முடிவுகள் கிடைக்கச் இன்னும் சற்று காலதாமதம் ஆகலாம். சகோதர சகோதரிகளுடன் காரணமில்லாத சச்சரவுகள் வந்து போகும்.பொதுவாக இது ஒரு நற்பலன் தரும் வாரமாகும்.

  இராசியான எண்:-1
  இராசியான நிறம்:-வௌ;ளை
  இராசியான திசை:-கிழக்கு
  பரிகாரம்:-ஞாயிற்றுக் கிழமையில் சிவ வழிபாடு செய்து கோதுமை தானம் செய்யவும்.

 • விருச்சிகராசி அன்பர;களே இந்த வாரம் உங்களுக்கு சுக்கிரன் நன்மை தரும் கிரகமாகும்.மே11,12கட்டிட சம்பந்தமான பொருட்களாகிய செங்கல், மண்,மணல்,
  சிமிண்ட் போன்ற பொருட்களை விற்பனை செய்வோர;கள், உணவு தானியயங்கள் மற்றும் பயிறு,பருப்பு போன்ற பொருட்களின் வியாபாரிகள், வீடு நிலங்கள் வாங்குவோர; விற்போர;கள்,கட்டிட சம்பந்தமான தரகு.ஏஜண்ட் தொழில் களைச் செய்வோர;கள்,இனிப்புத் தின் பண்ட வியாபாரிகள்,அழகு சாதனப் பொருள் வியாபாரிகள்,சினிமா,நாடகம் போன்ற துறையினை சார;ந்தவர;கள் ஆதாயம் பெறுவார;கள்.மே13,14,15நாட்பட்ட விசா சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் தீருவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. உறவினர;களிடம் இருந்து தூ+ரத்து நற் செய்திகளை கேட்பீர;கள்.திடPர; அதிர;‘;டம் ஆகிய ரேஸ் லாட்டரி வழியாகத் தன வரவு உண்டாகும்.தீராத நாட்பட்ட வழக்குகள் தீர நல்ல முடிவுகள் கிடைக்கும். துலை தூரப் பயணங்களில் எதிர; பார;த்த வெற்றிகள் கிடைக்கும்.மே16,17வெளிநாடு சென்று வருதல் போன்ற முயற்சிகளில் நல்ல தகவல்களை எதிர; பார;க்கலாம்.வங்கிகளில் இருந்து வரவேண்டிய பணம் மற்றும் வங்கி கடன் உதவிகள் கிடைக்கும்.பழைய கடன்கள் அடைபடும்.யாத்திரைகளை விலக்குதல் நல்லது. குடும்பத்தில் திருமணம் போன்ற சுப காரியங்கள் நடக்கும்.பொதுவாக இது ஒரு சுமாரான நற்பலன் தரும் வாரமாகும்.

  இராசியான எண்:-6
  இராசியான நிறம்:-வௌ;ளை
  இராசியான திசை:-தென்கிழக்கு.
  பரிகாரம்:-வௌ;ளிக் கிழமையில் மஹாலட்சுமி வழிபாடு செய்து மொச்சைப் பயறு தானம் செய்யவும்.

 • தநுசுராசி அன்பர;களே இந்த வாரம் உங்களுக்கு வியாழன் நன்மை தரும் கிரகமாகும்.மே11,12அடுத்தவர; வீட்டுச் சுப காரிய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு மன மகிழ்ச்சி அடைவீர;கள்.வீடுகளில் பணம் பொருட்கள் திருட்டுப் போக இருப்பதால் எச்சரிக்கை தேவை.வட திசையில் இருந்து எதிர;பாராத தன வரத்துகள் உண்டு.மனைவி
  யின் உடல் நிலையில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு அவர;களால் மருத்துவ செலவுகள் வந்து சேரும்.மே13,14விருந்தினர; வரவால ;மனமகிழ்ச்சி அடைவீர;கள். பங்காளிகளாலும்,நண்பர;களாலும் சிற் சில தொல்லைகள் ஏற்படலாம்.ஆலயங்களைத் திருத்தி அமைப்பதற்கான பணிகளில் ஈடு பட்டு நற்பெயர; எடுப்பீர;கள்.வாகனங்கள் மற்றும் வீடுகளைப் பழுது பார;ப்பதன் மூலமாகப் பொருட்செலவுகள் ஏற்படலாம். பழைய கடன்கள் மீண்டும் தொல்லை கொடுக்கும்.மே15,16,17பு+ பழம் நறுமணப் பொருட்களின் வியாபாரிகள்,
  ஆலயப் பணிகளைச் செய்பவர;கள்,அற நிலையத் துறையை சார;ந்தவர;கள்,கம்யுட்டர; துறையைச் சார;ந்தவர;கள்,அநாதை ஆசிரமங்களை நடத்துபவர;கள் தங்கம் வௌ;ளி போன்ற நகை வியாபாரிகள்,இனிப்புத் தின்பண்ட வியாபாரிகள், குழந்தைகள் காப்பகங்
  களை நடத்துபவர;கள், உடல் ஊனமுற்றோருக்கான கல்விச் சாலைகளை நடத்துபவர;
  கள்,இன்சினியரிங் மற்றும் கம்யுட்டர; துறை சார;ந்த கல்லூரிப் பேராசிரியர;கள் ஆகியோர;கள் நல்ல லாபம் பெறுவார;கள்.பொதுவாக இது ஒரு நற் பலன் தராத வாரமா
  கும்.

  இராசியான எண்;-3
  இராசியான நிறம்:-மஞ்சள்
  இராசியான திசை:-வட கிழக்கு
  பரிகாரம்:-வியாழக் கிழமையில் சிவ வழிபாடு செய்து கடலை தானம் செய்யவும்.

 • மகரராசி அன்பர;களே இந்த வாரம் உங்களுக்கு செவ்வாய் நன்மை தரும் கிரகமாகும்.மே11,12,13வேண்டாத மற்றவர;களின் விசயங்களில் தலையிட்டு பிரச்சனைகளை விலைக்கு வாங்கி மன நிம்மதியை இழக்க வேண்டாம்.திடPர; அதிர;‘;டங்கள் மூலமாகப் பொருள் வந்து சேரலாம். நெருப்ப,கேஸ், வெல்டிங் சம்பந்தமான தொழில்கள் செய்வோர;
  கள்,காவல் துறையினர;கள்,இராணுவம் சார;ந்தவர;கள், ஹோட்டல் தொழிற் செய்வோர;கள், விளையாட்டுத் துறை சார;ந்தவர;கள்,ஆசன யோகப் பயிற்சி கூடங்களை நடத்துபவர;கள், தங்க நகை வியாபாரிகள் ஆகியோர;களுக்கு நல்ல பலன்கள் வந்து சேரும்.மே14,15 ;.வெளிநாடு சென்று வருதல் போன்ற முயற்சிகளில் நல்ல தகவல்களை எதிர; பார;க்கலாம். அடுத்தவர;களின் விசயத்தில் தலையிட்டு மன நிம்மதியை இழுக்க வேண்டாம்.காதல் வுpசயங்களில் எதிர; பார;த்திருந்த நல்ல செய்திகள் கிடைக்க கூடிய காலமாகும். காதல் சம்பந்தமான விசயங்களில் எச்சரிக்கை தேவை.காணாமற் போன பொருட்கள் காவல் துறையினர;களின் உதவிகளால் திரும்பக் கிடைக்கும்.மே16,17பு+மி நிலம் சம்பந்தமாக வெகு காலமாகத் தடைபட்டு வந்த காரியங்களில் நல்ல முடீவுகள் கிடைக்கும்.விவசாயி
  களுக்கு நல்ல லாபம் பெறுவர;.மாணவர;கள் கல்வியில் தேர;ச்சி அடைவர;.ஒரு சிலருக்கு புதிய வீடு மற்றும் வாகனம் வாங்க வாய்ப்பு உள்ளது..பொதுவாக இது ஒரு நற்பலன் தரும் வாரமாகும்.

  இராசியான எண்:-9
  இராசியான நிறம்:-சிகப்பு
  இராசியான திசை:-தெற்கு
  பரிகாரம்:-செவ்வாய் கிழமையில் துர;க்கை வழிபாடு செய்து துவரை தானம் செய்து வரவும்.

 • கும்பராசி அன்பர;களே இந்த வாரம் உங்களுக்கு புதன் நன்மை தரும் கிரகமாகும்.மே11,12புதிய வீடு மற்றும் நிலங்கள் வாங்குவீர;கள்.அரசியல் வாதிகளால் ஆதாயம் உண்டு.அச்சு இயந்திர சாலைகளை நடத்துபவர;கள்,பேனா,பென்சில் நோட்புக் சம்பந்தமான ஸ்டேசனரி வியாபாரிகள் எழுத்தாளர;கள், கவிஞர;கள்,பாடலாசிரியர;கள், நாடகக் கவைஞர;கள், இலை,கீரை வகைகள், மருந்துப் பொருட்கள் விற்பனையாளர;கள்,
  தபால் தந்தி துறையை சார;ந்தவர;கள்,ஆகியோர;கள் நல்ல பலன்களை அடைவார;கள். தேவயற்ற மன சஞ்சலமும் குழப்பங்களும் குடும்பத்தில் வரக்கூடும். விருந்தினர;களின் எதிர;பாராத வரவால் பொருள் விரையமாகும்..மே13,14நீண்ட தூரப் பயணங்களால் மன நிம்மதி ஏற்படாது. ரேஸ், லாட்டரி போன்றவற்றின் மூலம் எதிர; பாராத தன வரவு உண்டாகும். மூத்த சகோதரரால் பொருட் செலவுகள் ஏற்படும்.கணவன் மனைவி உறவுகள் சுமாராகக் காணப்படும்.வேற்று மதத்தவரால் ஆதாயம் உண்டு.மே15,16,17 உடம்பில் மூலம் மற்றும் உ‘;ண சம்பந்தமான பீடைகள் வந்து தீரும்.புதிய நண்பர;களைச் சேர;ப்பதைத் தவிர;க்கவும். வேற்று மதத்தவர;களால் எதிர; பாரத ஆதாயங்கள் கிடைக்கும்.உடம்பில் வாயு மற்றும் வயிறு சம்பந்தமாகிய தொல்லைகள் வந்து போகும்.காதல் விசயங்களில் மிகுந்த கவனமுடன் இருக்கவும்.பொதுவாக இது ஒரு சுமாரான நற்பலன் தரும் வாரமாகும்.

  இராசியான எண்:-5
  இராசியான நிறம்:-பச்சை
  இராசியான திசை:-வடக்கு
  பரிகாரம்:-புதன் கிழமையில் மஹாவி‘;ணு வழிபாடு செய்து பாசிப் பயிறு தானம் செய்து வரவும்.

 • மீனராசி அன்பர;களே இந்த வாரம் உங்களுக்கு செவ்வாய் நன்மை தரும் கிரகமாகும்.மே11,12பொருளாதாரம் நெருக்கடி ஏற்படுத்தினாலும் சமாளித்து கொள்வீர;கள். நெருப்ப,கேஸ்,வெல்டிங் சம்பந்தமான தொழில்களை செய்வோர;கள்,விளையாட்டு துறையை சார;ந்தவர;கள்,ஆசனயோகப் பயிற்சி கூடங்களை நடத்துபவர;கள் நல்ல லாபம் அடைவார;
  கள். அரசு வேலை மற்றும் உத்தியோக முயற்சிகள் வெற்றி தேடித் தரும்.மே13,14,15 விவசாயம் செய்வோர;கள் கவனமுடன் செயல் படவும்.பழைய வழக்குகள் மீண்டும் தொடர
  லாம்.சகோதர சகோதரிகளின் திருமணம் போன்ற சுபகாரிய நிகழ்ச்சிகளில் இருந்து வந்த தடைகள் நீங்கித் திருமணம் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது. நீண்ட காலமாக வங்கிகளில் இருந்து எதிர; பார;த்து இருந்த கடன் உதவிகளி கிடைக்க வாய்ப்புகள் உள்ள காலமாகும்.விபரீதமான எண்ணங்களை விட்டுக் காரியத்தில் கவனமாய் இருங்கள். சுய தொழில் செய்வதற்கான முயற்சிகளில் சற்று கால தாமதம் ஏற்படலாம்.மே16,17சகோதரர;
  களால் பொருள் வரவு உண்டாகும்.தங்க நகைகள் வியாபாரிகள்,அசியல் வாதிகள்,காவல் துறையினர;கள்,இராணவம் சார;ந்தவர;கள்,ஹோட்டல் தொழிற் செய்வோர;
  கள் ஆகியோர;களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். கணவன் மனைவி உறவுகள் சுமாராக காணப்படும்.தேவையற்ற விசயங்களில் தலையிட்டு மன நிம்மதி இழக்க வேண்டாம். பொதுவாக இது ஒரு சுமாரான நற்பலன் தரும் வாரமாகும்.

  இராசியான எண்:-9
  இராசியான நிறம்:-சிகப்பு
  இராசியான திசை:-தென்மேற்கு
  பரிகாரம்:-செவ்வாய் கிழமையில் முருகன் வழிபாடு செய்து துவரை தானம் செய்து வரவும்.

  தொடரும்!

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302
Share with your friends


Submit