மனித வாழ்வில் இருந்தும் பயனற்ற ஏழு!

பிறப்பு : - இறப்பு :

[ultimatesocial networks="facebook, twitter, google, linkedin, mail" custom_class="my-ultimatesocial-class" align="left" count="true"]

மனித வாழ்வில் தேவைகள்ஆயிரம் இருப்பினும் சிலவற்றை இருந்தும் பயனற்றவையாகவே கருதுகின்றனர். அவை ..

1. வயதான காலத்திலோ, துன்பத்தால் வருந்தும் காலத்திலோ பெற்றோருக்கு உதவாத மகன்;

2. நல்ல பசி வேளையில் உண்ண முடியாதிருக்கும் உணவு;

3. தாகவிடாயைத் தீர்க்க இயலாது நிற்கும் தண்ணீர்;

4. கணவனின் வரவு – செலவு அறிந்து வாழ்க்கையை நடத்தத் தெரியாத பெண்டிர்;

5. கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்தாத அரசர்;

6. பாடம் போதித்த ஆசிரியரின் உபதேச வழி நிற்காத சீடன்;

7. நீராட வருபவனின் பாவம் தீர குளிக்க இயலாத நிலையில் பாசி படிந்து கிடக்கும் திருக்குளம்

இவை ஏழும் இருந்தும் பயனற்றவை.

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*