ஜனாதிபதியின் பிரதிநிதியாக சம்பிக்க

பிறப்பு : - இறப்பு :

அரசியல் அமைப்பு பேரவைக்கான ஜனாதிபதியின் பிரதிநிதியாக அமைச்சர் பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவின் பிரதிநிதியாக அமைச்சர் விஜயதாஸ ராஜபக்ஷவும் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit