புலம்பெயர் நாடுகளில் ஆலயங்களை நிர்மாணிப்பதைவிட இளைய தலைமுறையினருக்கு ஆன்மீகஅறிவை ஊட்டுவதே அவசியமானது! (வீடியோ)

Asia Cup 2018 Live Streaming

பிறப்பு : - இறப்பு :

Sasitharakurukkal

புலம்பெயர் நாடுகளில் இன்று பெரும்பொருட் செலவில் ஆலயங்கள் நிர்மாணிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இவ்வாறு நிர்மாணிக்கப்படும் ஆலயங்களை எதிர்காலத்தில் யார் பராமரிக்கப் போகிறார்கள் என்ற கேள்வி எழுகிறது. இளைய தலைமுறையினர் ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் அற்றவர்களாக உள்ளனர். அவர்களுக்கு ஆன்மீகத்தில் நாட்டத்தை ஏற்படுத்துவதன் மூலமே இன்று எமது தலைமுறையினர் செய்யும் பெரும் பொருட் செலவுக்கு பயன் கிடைக்கும். எனவே இளைய தலைமுறையினர் மத்தியில் ஆன்மீக நாட்டத்தை ஏற்படுத்த சம்பந்தப்பட்டவர்கள் முன்வரவேண்டும் என்கிறார் லுற்சர்ன் துர்க்கை அம்மன் ஆலய குரு சிவஸ்ரீ இராம சசிதரக் குருக்கள்.

ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களுக்கு மட்டுமன்றி புலம்பெயர் வாழ்வியல் சம்பந்தமான விடயங்களுக்குமான பதிலாக அமைந்துள்ளது கதிரவன் உலாவிற்கான அவரது செவ்வி.

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit