பாம்பு செட்டையை கழற்றும் நேரடிக் காட்சி!

பிறப்பு : - இறப்பு :

பாம்பைக் கண்டால் படையே நடுங்கும் என்று பெரியவர்கள் விளையாட்டாக சொல்லி வைத்துச் செல்லவில்லை. அந்த அளவிற்கு பாம்பினைப் பார்த்தால் மனிதர்கள் பயந்து நடுங்கத்தான் செய்கின்றனர்.

ஏனென்றால் அதன் விஷம் மனிதனின் உயிரை சில நிமிடங்களில் பறித்துவிடும் தன்மை கொண்டது. இம்மாதிரியான பாம்புகளுக்கு புதிய தோல் உருவாகும் போது பழைய தோலை நீக்கிவிடும்.

அதனை பெரும்பாலானோர் சட்டை என்று கூறுகின்றனர். இங்கும் அவ்வாறு பாம்பு ஒன்று தனது சட்டையை நீக்கும் காட்சியினைக் காணலாம்.

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit