உள்ளூராட்சி தேர்தல் முறைப்பாடுகளை தெரிவிக்க மின்னஞ்சல் முகவரி!

Asia Cup 2018 Live Streaming

பிறப்பு : - இறப்பு :

email

உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தல்கள் எதிர்வரும் பெப்ரவரி மாதம் 10ம் திகதி நடைபெறவுள்ள நிலையில் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் முறைப்பாடுகளை மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்க முடியும் என தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.

2018 ஆம் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் குறித்த முறைப்பாடுகளை அறிவிப்பதற்காக ஒவ்வொரு தேர்தல் மாவட்டத்திற்கும் தனித்தனியான மின்னஞ்சல் முகவரியை தேர்தல் ஆணைக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

தேர்தல் ஆணைக்குழு வெளியிட்டுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரி விபரம் பின்வருமாறு

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends










Submit