தானாக மீள் புத்தாக்கத்திற்கு உள்ளாகும் மொபைல் திரை கண்ணாடி!

பிறப்பு : - இறப்பு :

தற்போது பாவனையில் உள்ள மொபைல் சாதனங்களின் திரைக் கண்ணாடிகள் தரையில் விழுந்தாலோ அல்லது அழுத்தத்தை பிரயோகித்தாலோ நொருங்கி விடும்.

ஆனால் அவ்வாறு நொருங்கிய பின்னரும் தானாகவே மீள் புதுப்பிக்கப்படக்கூடிய கண்ணாடிகளை விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ளனர்.

இதனை ஜப்பானின் டோக்கியோ பல்கலைக் கழகத்தைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்களே உருவாக்கியுள்ளனர்.

Polyether-Thiourea எனப்படும் குறைந்த பாரம் உடைய பொலிமரினாலேயே இக் கண்ணாடி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

பரிசோதனையின் போது வெட்டப்பட்ட கண்ணாடியானது சுமார் 30 செக்கன்களின் பின்னர் மீண்டும் பழைய நிலைக்கு மாறியுள்ளதாக ஆய்வில் ஈடுபட்டவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit