தமிழே அழகே….

Asia Cup 2018 Live Streaming

பிறப்பு : - இறப்பு :

tamil

தமிழே அழகே அழகே
உலகின் அழகே அழகே
தாய் மொழயின் விழியாய்
இருக்கும் அழகே அழகே
உலகம் முழுவதும்
பரவி அறிவு கண் திறக்கும்
உன் மொழயின் அன்பும் அழகே
அழகே

உன் மொழியின் உறவுகள்
உலகத்திலே பரவி பிரிந்து இருந்தாலும்
உலகின் அத்தனை மொழியின் புரிதலாக
நீ இருப்பது அழகே அழகே
நெஞ்சுரம் நமக்கு ஊட்டி
கருணையை எமக்கு அளித்து
பிறர் பசியை போக்கும் உணர்வை நெஞ்சில் ஊட்டி
மொழயின் சிறப்பை உயர்த்தி
தமிழின் பெருமையை அழகாக்கும்
அழகே அழகே

எத்திசையில் புகழ் மணக்க
எத்திசையிலும் வாசம் வீச
சிந்தனைகளோடு உறவாடி
எழுத்து முத்துக்களில் ஊடல் கொண்டு
இலக்கிய குழந்தைகளை பிரசவித்து
வாசம் வீசும் தனித்துவம் அழகே

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit