தெய்வம் நின்று கொல்லும்…..!

பிறப்பு : - இறப்பு :

[ultimatesocial networks="facebook, twitter, google, linkedin, mail" custom_class="my-ultimatesocial-class" align="left" count="true"]

அரபு நாட்டின் தண்டனையில்
அநீதியே அதிகம் என்றெண்ணித்
தரவுகளைச் சேகரித்தேன்
தர்மத்தைப் போதித்தேன்

இல்லை இல்லை அதையும் விட
நாட்டில் அதிகமாக வேண்டும் என்று
அமைதியின்றி அழுதழுது இன்று
ஆற்றொணாமல் கேட்கின்றேன்

செய்ய நினைப்பதென்ன அப்பாவிகள்
உய்ய வழி வேண்டும் அதற்குப்
பையத் தண்டனைகள் இனி மெல்ல
மெல்லப் பகிரங்கமாக வேண்டும்

தெய்வம் நின்று கொல்லுமாம்
கொல்லட்டும் என்றாலும் கண்முன்னே
கோரப்பசி கொண்டோரைக் கூட்டி வந்து
கொலுவிருக்க வைக்கலாமோ

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*