அமைச்சர் மங்களவிற்கு 06 மாதத்தில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு!

Asia Cup 2018 Live Streaming

பிறப்பு : - இறப்பு :

mankala

61 வருட கால தனது வாழ்க்கையில் அதிகமாக தலைமுடி உதிர்ந்தது கடந்த 06 மாத காலத்தில் என்று நிதி மற்றும் ஊடகத்துறை அமைச்சர் மங்கள சமரவீர கூறியுள்ளார்.

தான் நிதியமைச்சராக கடமையாற்றிய கடந்த 06 மாத காலத்திற்குள் அதிகளவான தலைமுடி உதிர்ந்ததாக அவர் கூறியுள்ளார்.

அண்மையில் இடம்பெற்ற “வரி பொறுப்பு அல்ல, ஒரு சமூக கடமை” என்ற கருத்தரங்கின் போதே அவர் இதனைக் கூறியுள்ளார்.

இரண்டு ஆண்டு காலம் மாத்திரமே திறந்த பொருளாதார கொள்கை சரியான முறையில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதாக அவர் மேலும் கூறியுள்ளார்.

80 களின் ஆரம்ப காலத்தில் யுத்தம் காரணமாக ஏற்பட்ட பொருளாதார சரிவு 2015ம் ஆண்டு வரை வெவ்வேறு வழிகளில் இலங்கைக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியதாக அவர் கூறியுள்ளார்.

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit