வடக்கில் 22 பாடசலைகள் மாத்திரமே மத்திய கல்வி அமைச்சின் கட்டுப்பாட்டில்!

Asia Cup 2018 Live Streaming

பிறப்பு : - இறப்பு :

sc

வடக்கில் 22 பாடசாலைகள் மாத்திரமே மத்திய கல்வி அமைச்சின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கின்றது என்று கிராமிய பொருளாதார விவகாரங்கள் பற்றிய அமைச்சர் பி. ஹரிசன் தெரிவித்தார்.

கல்வி, விளையாட்டு, உள்நாட்டு அலுவல்கள், வடமேல் மாகாண அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் ஆகிய அமைச்சுக்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் தொடர்பிலான வரவு-செலவுத்திட்ட குழுநிலைவிவாதம் நேற்று முன்தினம் பாராளுமன்றத்தில் இடம்பெற்றது. இதன்போது அமைச்சர் மேலும் தெரிவிககையில்,

மாகாணசபையின் கீழ் 800க்கு மேற்பட்ட பாடசாலைகள் இருக்கின்றன. அதிக பாடசாலைகள் வடக்கு மாகாண சபைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கின்றன.வடக்கு கிழக்கிலுள்ள மாணவர்களுக்கு அல்லது அங்குள்ள மக்களுக்கு அநீதி ஏற்படும் வகையில் அரசாங்கம் எத்தகைய நடவடிக்கையும் எடுக்காது.

தரம் 13 வரையிலான பாடசாலை கல்வியை அனைத்து மாணவர்களுக்கும் அரசாங்கம் உறுதிப்படுத்தும். தற்பொழுது பிறக்கும் குழந்தை பால்மணம் மாறாத நிலையில் பாடசாலைகளுக்கு செல்கின்றனர்.

இன்று பிள்ளைகள் கல்வி கற்பதிலும் பார்க்க பிள்ளைகளுக்காக பெற்றோர் கல்வி கற்கின்றனர் என அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit