வீட்டில் எத்தனை வாசல்… எந்த திசையில் வைப்பது அதிர்ஷ்டம்?

பிறப்பு : - இறப்பு :

வாஸ்து சாஸ்திரங்களின் படி வீடு காட்டினால் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும் என்று கூறுவார்கள்.

அந்த சாஸ்திரத்தின் படி, வீட்டில் எத்தனை வாசல் அமைக்க வேண்டும் அது எந்த திசையில் இருக்க வேண்டும் என்பதை தெரிந்துக் கொள்வோம்.

வீட்டில் எத்தனை வாசல் வைக்க வேண்டும்?

ஒரு வீட்டிற்கு முன்புற வாயில், பின்புற வாயில் என்று 2 வாசல்கள் இருக்கலாம். காற்று வந்து செல்வதற்கு 2 வாசல்களும் உதவுவதால், இதுபோன்ற அமைப்புடைய வீடுகள் வளமையாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும்.

எந்த திசையில் வாசல் அமைக்க வேண்டும்?
  • வீட்டில் கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு ஆகிய திசைகளில் வாசல்கள் அமைப்பது நலம் உண்டாகும்.
  • தெற்கு பகுதியில் வாசல் இல்லாமல் இருப்பது நல்லது. அப்படி இருந்தால் வாஸ்து பார்த்து அதனை அடைப்பது நல்லது.
  • தென்கிழக்கு, தென்மேற்கு திசைகளில் வாசல் அமைக்கக் கூடாது. ஆனால் ஒருசில வீடுகளில் தெற்கில் வாசல் அமையும். அதனால் அவ்வளவு பாதிப்புகள் ஏற்படாது.
http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit