ஓய்வு பெற்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கிடைத்துள்ள வரப்பிரசாதம்!

பிறப்பு : - இறப்பு :

ஓய்வு பெற்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான ஓய்வூதியக் கொடுப்பனவுகள் கடந்த மாதம் முதல் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஒக்டோபர் மாதம் தொடக்கம் அவர்களின் ஓய்வூதியத்துடன் இடைக்கால கொடுப்பனவாக மாதமொன்றுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா வரை வழங்கப்படவுள்ளது.

தற்போதைக்கு முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 296 பேர் ஓய்வூதியம் பெற்று வருகின்றனர். மேலும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருந்து காலம் சென்ற 100 பேரின் மனைவிமார் மற்றும் குழந்தைகளும் ஓய்வூதியம் பெற்று வருகின்றனர்.

தொடர்ச்சியாக ஐந்து வருடங்கள் பதவி வகித்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மாத்திரமே அடிப்படைச் சம்பளத்தில் மூன்றிலொரு பங்கு ஓய்வூதியமாக வழங்கப்பட்டு வருகின்றது.

தற்போதைக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவரின் அடிப்படைச் சம்பளம் 54 ஆயிரம் ரூபாவாகும்.

அந்த வகையில் கடந்த ஒக்டோபர் மாதம் வரை 18 ஆயிரம் ரூபா ஓய்வூதியம் பெற்று வந்த முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினர் தற்போது 28 ஆயிரம் ரூபா ஓய்வூதியத் தொகையைப் பெறத் தொடங்கியுள்ளனர்.

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit