சந்திரனில் குகை; ஜப்பான் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு

Asia Cup 2018 Live Streaming

பிறப்பு : - இறப்பு :

moon-cave

சந்திரனில் மிகப்பெரிய குகை இருப்பதை ஜப்பான் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

சந்திர கிரகத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக ஜப்பான் நாட்டு விண்வெளி ஆய்வாளர்கள், செலீன் என்ற விண்கலத்தை அனுப்பியிருந்தனர்.

இந்த செலீன் விண்கலம், சந்திரனை ஆய்வு செய்து எடுத்து அனுப்பிய போட்டோக்கள் மூலம் அங்கு மிகப்பெரிய குகை இருப்பதை ஜப்பான் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

அங்குள்ள குகை 50 கிலோமீட்டர் 131 மைல் நீளமும், 100 மீட்டர் அகலமும் கொண்டுள்ளது.
இந்த குகையானது, மாரியஸ் என்ற எரிமலையில், உள்ளது. முன்னதாக, எரிமலை வெடித்து சிதறும் போது, அதிலிருந்து வெளியேறிய தீக்குழம்பு சென்ற பாதை, காலப்போக்கில் குகையாக மாறியிருக்கலாம் என்றும், இது 350 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாகி இருக்கலாம் என்றும் கருதப்படுகிறது.

இந்த குகையைில், சந்திரனுக்கு செல்லும் விண்வெளி வீரர்கள் தங்கிக் கொள்ள முடியும் என்றும், அதிகளவு தட்ப வெப்ப நிலை, கதிர்வீச்சு போன்றவற்றில் இருந்து வீரர்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் என்றும் நம்பப்படுகிறது.

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit