ஆழமான காயங்களை உடனடியாக மாற்றுவதற்கு புதிய கண்டுபிடிப்பு

Asia Cup 2018 Live Streaming

பிறப்பு : - இறப்பு :

002s

பெரிய அளவிலான ஆழமான காயங்களுக்கு தையல் போடுவதற்கு பதிலாக ஒரு ஊசி சிரிஞ்சின் மூலம் இந்த பசையை காயத்துக்குள் செலுத்தி, புறஊதா கதிர் ஒளியின் மூலம் 60 நொடிகளுக்குள் விரைவாக காய வைத்து விட முடியும்.

விரிந்து, சுருங்கும் பிலாஸ்ட்டிக் போன்ற தன்மையுள்ள இந்த பசை, களிம்பு போல திசுக்களுடன் படிந்து, உள்காயத்தை ஆற்றும் மருந்தாகவும் செயல்படும் ஆற்றல் கொண்டது என்பதை சிட்னி மற்றும் அமெரிக்க மருத்துவ ஆய்வாளர்கள் கூட்டாக கண்டுபிடித்தனர்.

இதயம், நுரையீரல் போன்ற விரிந்து சுருங்கும் உறுப்புகளில் ஏற்படும் காயங்களுக்கு இது மிகப்பெரிய அருமருந்தாக இருக்கும் என தெரிகிறது. “மீட்ரோ” என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த பசையை எலி மற்றும் பன்றிகளின் காயங்களுக்கு பயன்படுத்திய ஆய்வில் பெரிய பலன் கிட்டியுள்ளது.

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit