சுமத்திரன் எம்.பி விடுத்துள்ள எச்சரிக்கையான கட்டளை!

Asia Cup 2018 Live Streaming

பிறப்பு : - இறப்பு :

Sumanthiran_5

இடக்கு முடக்காக என்னிடம் குறுக்கு கேள்விகள் கேட்கும் ஊடகவியலாளர்களை நான் வைக்கும் ஊடகவியலாளர் மகாநாட்டில் அனுமதிக்க வேண்டாம் என தமிழரசுக் கட்சியின் ஆதரவாளர்களுக்கு சுமந்திரன் கட்டளையிட்டுள்ளாராம்.

இதன் காரணமாக ஊடகவியளார் மகாநாடு என சுமந்திரன் வைக்கும் ஆதரவு கூட்டத்துக்கு அவருடன் ஒத்துாதக் கூடிய பத்திரிகையாளர்களையே யாழ் மார்ட்டின் வீதி கட்சி அலுவலகத்தில் உள்ள தமிழரசுக் கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் அனுமதிக்கின்றார்கள் என தெரியவருகின்றது.

அண்மையில் இவ்வாறு சில ஊடகவியளார்கள் சுமந்திரனின் ஊடகவியளார் மகாநாட்டில் பங்கேற்று அவருக்கு சார்பான கேள்விகள் கேட்டு பிரசுரித்திருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit