குட்டி தேவதையே உன்னைப் பெற்ற தாயும் நானே

Asia Cup 2018 Live Streaming

பிறப்பு : - இறப்பு :

குட்டி தேவதையே உன்னைப் பெற்ற தாயும் நானே
கருவாக உயிர் கொண்டு உயிராக உருவெடுத்தாய்
கனவுகள் மெய்யாக்க கண்ணே நீ பெயர் கொண்டாய்
சுமந்த வலி இல்லையம்மா எனக்கு

சுருதி சேர்த்தாய் வாழ்வில் இன்று
சுகமான வாழ்வை தூபம் போட்டு தந்தாயோ
தூளியில் ஆடும் நீ என்னை காக்கவென்று வந்தாயோ
வாசமான பூமலரம்மா – நான்

வாடும்போது வந்த வரம்மா
வாங்கிய புண்ணியத்தின் வரவாக
வாழ்வு தந்த கடவுளம்மா
அள்ளி உன்னை அணைத்திடவே

ஆசை என்னில் பெருகிடுதே
அன்பு பாசம் எல்லாமே
அறியத் தந்த அறிவாளியே
கொஞ்சி கொஞ்சி பேசும் உன் தேன் குரலில் குலைந்தேனே

கோல மயிலாய் ஆடும் உன் ஆடலில் சொக்கினேனே
குறும்புத் தனத்தின் சுட்டி தனத்தில் குழம்பிப்போனேனே
குட்டி தேவதை உன்னைப் பெற்ற தாயும் நானே
-மீரா குகன்-

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit