காதில் பூச்சி புகுந்து விட்டதா? உடனடியாக இதை செய்திடுங்கள்!

பிறப்பு : - இறப்பு :

காதிற்குள் பூச்சி புகுந்து விட்டால் பாதிப்புகள் ஏற்படாமல், வெளியேற்றுவது எப்படி?

காதில் புகுந்த பூச்சியை வெளியேற்றுவது எப்படி?
  • ஆலிவ் ஆயில் அல்லது பேபி ஆயிலை சில துளிகள் காதிற்குள் விட்டால், காதிற்குள் செல்லும் ஆயிலுடன் சேர்ந்து பூச்சியும் வெளியில் வந்துவிடும்.
  • மிதமான சூடுள்ள எண்ணெய்யை காதிற்குள் விட வேண்டும். ஆனால் காது தொடர்பான வேறு பிரச்சனைகளுக்கு எண்ணெய் ஊற்றக் கூடாது.
  • ஆல்கஹாலை பஞ்சில் தொட்டு காதின் வெளிப்பகுதில் வைக்கலாம் அல்லது சில துளிகள் ஆல்கஹாலை காதிற்குள் விடலாம். இதனால் காதினுள் புகுந்த பூச்சி வெளியேறிவிடும்.
  • பட்ஸ் அல்லது வேறு சில பொருட்களை காதிற்குள் விட கூடாது. ஏனெனில் அதனால் காதிற்குள் உள்ள பூச்சி உள்ளே சென்று விடும்.
  • உடனே காதிற்குள் விரலை விட கூடாது, ஏனெனில் அதனால் காதில் அதிகமான வலி ஏற்படும்.
  • காதிற்குள் தீக்குச்சிகளை பயன்படுத்தக் கூடாது. ஏனெனில் அதனால் காதில் உள்ள வேக்ஸ்கள் உள்ளே செல்வதுடன், தீக்குச்சியால் காது கேளாமை பிரச்சனை கூட ஏற்படலாம்.
குறிப்பு

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள தீர்வுகள் பலன் அளிக்கவில்லை என்றால், உடனடியாக மருத்துவரிடன் சென்று தீர்வு காண்பது சிறந்தது.

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit