அணுவிலுள்ள புரோத்தன்கள் தொடர்பில் புதிய தகவல் வெளியானது!

Asia Cup 2018 Live Streaming

பிறப்பு : - இறப்பு :

prothan

அணுக்களை மேலும் பிரிக்க முடியாது என ஆரம்பத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருந்தது.

ஆனால் பிற்காலத்தில் புரோத்தன்கள், நியூத்திரன்கள், இலத்திரன்கள் உட்பட மேலும் சில மாசுக்களாக பிரிக்க முடியும் என நிரூபிக்கப்பட்டது.

இதன்போது புரோத்தன்களின் திணிவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது.

ஆனால் அன்று தொடக்கம் இன்றுவரை எண்ணியதைப் போல் அல்லாது புரோத்தன்களின் திணிவு மிகவும் சிறியது என தற்போது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதாவது முன்னர் கணிப்பிட்டதை விடவும் 30 பில்லியன் தடைவைகள் சிறியது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜேர்மனியில் உள்ள Max Planck Institute for Nuclear Physics எனும் நிறுவனத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்விலேயே இந்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit