அந்த திரவத்தை குடித்தாலே கர்ப்பம் ஆவார்களாமே?

பிறப்பு : - இறப்பு :

பண்டைய காலத்திலிருந்து இன்றுவரை உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஒரு விஷயம் நம்பப்பட்டு வருகிறது. அதுவும் பெண்கள் கர்ப்பமடைவதற்கான ஒரு வழிமுறையாக கருதப்படுகிறது.

அதாவது ஆண்களின் விந்தை குடித்தாலே பெண்கள் கர்ப்பமடைவார்கள் என்ற நம்பிக்கை பண்டைய கிரீக் உள்ளிட்ட பல தரப்பு மக்களால் நம்பப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் அது உண்மை என இதுவரை நிரூபிக்கப்படவில்லை. வெறும் நம்பிக்கையாகவே உள்ளது. இருந்தாலும் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் இந்த முறை இன்றும் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit