தேர்தல் இரத பவனி ..!

பிறப்பு : - இறப்பு :

தேர்தல் இரத பவனி ..!
தோரணங்கள் தொங்கும்
தெருமுனையை ஊடறுத்து
தேர்தல் இரத பவணி
காலமகள் கைகுலுக்களோடு
நடைகட்டி வருகிறது,

தேரைச் சுற்றி ஒரு நூறு
தேர்தல் சாமிப் பிரியர்கள்,
தேர் இழுத்து வருவதில்
சில நூறு கூலியாட்கள,;
மொத்தத்தையும் சுமந்து
தேர்தல் இரத பவனி வருகிறது,

தேர்தல் மழை சொட்டச்சொட்ட
துளிர்விட்ட சில்லறைகளையும்,
வாக்கெடுப்பு முடிந்த சூட்டில்
கல்லறை ஏறும் வாக்குறுதிகளையும்,
சுமந்து கொண்டு வருகிறது
தேர்தல் இரத பவணி,

ஊருக்கென்ற பெயரில்
உள்வீட்டை நிறைத்தோரையும்,
பொது நலன் என்ற பெயரில்
சாக்குப்பை நிறைத்தோரையும்
சேர்ந்திழுத்து வருகிறது
தேர்தல் பவணி,

தெரு விளக்கின் வழியே!
குளிர்காயும் விட்டில்களையும்,
ஓடை நீர்வழிச்செல்லும்
பயனேதுமற்ற ஒட்டல்களையும்
கருத்தொருமித்த கட்சிக்கொடியோடு
கும்பிடு போட்டு வருகிறதே
தேர்தல் இரத பவணி,

காகிதவரி உத்தரவாதங்களையும்
போலி வாக்குறுதிகளையும்
சுமந்து வந்த தேர்தல்களோ ! ஏராளம்,
இந்தத் தேர்தல் இரத பவணிகூட
ஏந்தி வரும் அத்தனையும் முத்துக்களென மிளிர்ந்து
மொத்தத்தில் விழாக்காணுமா….? இல்லை
சுடலையில் சுகம் விசாரிக்கச் செய்யுமா…?

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit