தேனீ, வண்டுகளின் குட்டி இறக்கை: எப்படி பறக்கிறது?

பிறப்பு : - இறப்பு :

நம் தலையைச் சுற்றி வட்டமிட்டு, காதுக்குள் நுழைய முயற்சிக்கும் குளவிகள், தேனீக்கள், வண்டுகளை உற்றுப் பார்த்தால் லேசான, குட்டியான இறக்கைகள் தான் இருக்கும்.

ஆனால், அவ்வளவு சிறிய இறக்கையை வைத்துக் கொண்டு அவைகள் எப்படி தொலையில் பறக்கின்றது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?

தேனீ மற்றும் வண்டுகள் எப்படி பறக்கிறது?

தேனீக்கள் மற்றும் வண்டுகள் தனது சிறிய இறக்கையை வைத்து, அதனுடைய பெரிய உடலை எப்படி சுமந்து பறக்கிறது என்று சிலருக்கு சந்தேகங்கள் ஏற்படும். அதற்கு சிலர் அது ஒரு இயற்பியல் விதிகள் என்று கூறுவார்கள்.

ஆனால் உண்மையில், தேனீக்கள் எந்த இயற்கை விதிகளையும் மீறவில்லை. அது பார்ப்பதற்கு பெரிய உருவில் இருந்தாலும், அவற்றின் உடல் எடை என்பது சராசரியாக 2 மில்லிகிராம் ஆகும்.

எனவே அவற்றின் இறக்கைகள், அதன் உடல் எடையுடன் அதிகமாக இருப்பதால், அது அதனுடைய உடல் எடையைத் தூக்கிக் கொண்டு பறக்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளது.

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit