TRT தமிழ் ஒலியின் சுவிஸ் நேரத்தில் சொலத்தூண் நலன்புரிச் சங்கம் தொடர்பான நேரடி ஒலிவடிவம்!

Asia Cup 2018 Live Streaming

பிறப்பு : - இறப்பு :

news

சுவிஸ் சொலத்தூண் நலன்புரிச் சங்கம் தொடர்பான சர்ச்சை இரு தரப்பு பிரதிநிதிகளும், TRT தமிழ் ஒலி வானொலியின் சுவிஸ் நேர நிகழ்ச்சியில் இரு தரப்பினதும் நேரடி கலந்துரையாடலை காலத்தின் தேவை கருதி   இந்த ஒலி வடிவத்தை தருகின்றோம்.
தெரிவிப்பது நாங்கள்! தீர்மானிப்பது நீங்கள்!

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit