பாடசாலை கூரை உடைந்து விழுந்ததில் 15 மாணவர்கள் வைத்தியசாலையில்!

பிறப்பு : - இறப்பு :

கண்டி – வத்தேகம, சிறிமல்வத்த மகா வித்தியாலயத்தின் கட்டிடம் ஒன்றின் கூரை உடைந்து விழுந்ததில் 15 மாணவர்கள் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit