உங்கள் வீட்டில் ஆவிகள் இருக்கிறதா என்பதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது?

பிறப்பு : - இறப்பு :

பேய் இருக்கிறதா? இல்லையா? என்ற வாதம் ஒருபுறம் இருந்தாலும், இருக்கிறது என நம்புகிறவர்களுக்கு, யோகி ஸ்ரீ ராமனந்த குரு என்பவர் சில தகவல்களை தருகிறார். அவரது இணையதளத்தில் இந்த தகவல்கள் உள்ளன. ஆவி இருப்பதை கண்டுபிடிப்பதற்கான முறை.

1) பேய் மிரட்டி என்ற மூலிகை உள்ளது. இதனை தீபம் எரியும் போது கொளுத்தினால், பேய் இருக்கும் வீட்டில் எரியாது. தீப்பற்றிய உடனே அணைந்து விடும். பேய் இல்லை என்றால் நின்று நீண்ட நேரம் எரியும்.

2) பூத வேதாள உப்பு என்ற மூலிகை உண்டு. இதனை பேய் இருக்கும் வீட்டில் வைத்தாலே கெட்ட பிண வாடை வீசத் தொடங்கும். பேய் இல்லாத வீட்டில் அப்படி ஒரு நாற்றம் அடிக்காது.

3) இந்த மூலிகைகள், உங்களுக்கு கிடைக்காவிட்டால், பசுஞ்சாணத்தில் பிள்ளையார் பிடித்து, அறுகம்புல்லை அதில் சொருகினால், பேய் இருக்கும் வீடாக இருந்தால், அந்த பிள்ளையாரை சீக்கிரமே வண்டு மொய்த்து, சின்னபின்னமாகிவிடும். அதுவே பேய் இல்லாத வீடாக இருந்தால், அந்த பிள்ளையார் கெடாமல் எத்தனை நாட்களாக இருந்தாலும் அப்படியே இருக்கும்.

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit