உலக நகைச்சுவை நாயகர் மிஸ்டர் பீண் இஸ்லாத்தை தழுவினார்……!!

பிறப்பு : - இறப்பு :

எல்லா புகழும் இறைவன் ஒருவனுக்கே…..!!

இறைவனின் மாபெரும் கிருபையினால் உலகப்புகழ் பெற்ற தலைசிறந்த நகைச்சுவை நாயகர் மிஸ்டர் மிஸ்டர் பீண் உலகம் போற்றும் ஒரே மார்க்கமான தூய இஸ்லாத்தை தனது வாழ்க்கை நெறியாக ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார்.

சத்தியத்தை தமது வாழ்வியல் நெறியாக ஏற்றுக் கொண்டுள்ள இந்த சகோதரருக்கு இறைவன் மறுமையிலும் இம்மையிலும் நல் வாழ்வை ஏற்படுத்துவானாக…

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit