அச்சம் தவிர்….!

பிறப்பு : - இறப்பு :

[ultimatesocial networks="facebook, twitter, google, linkedin, mail" custom_class="my-ultimatesocial-class" align="left" count="true"]

விழுவதற்கு பயமென்றால்
மழைகள் என்னாகும்
எழுவதற்கு பயமென்றால்
மலைகள் என்னாகும்
எரிவதற்கு பயமென்றால்
தீக்குச்சி என்னாகும்
அலைகண்டு பயமென்றால்
பெருங்கடல் என்னாகும
அழகான பெண் பயமென்றால்
உன் மகள் நிலை என்னாகும்
முள்ளுக்கு பயமென்றால்
ரோசாப்பூ என்னாகும
சுளிக்குப் பயமென்றால்
மீன் குஞ்சு என்னாகும்
சூழ்ச்சிக்கு பயமென்றால்
தர்மம் தான் என்னாகும்

புதைக்க பயமென்றால்
விதைகள் என்னாகும்
விழிக்க பயமென்றால்
விடியல்கள் என்னாகும்

பகை கொண்ட வீரமே
நெறியாகும்
பயம் கொள்ளா வாழ்வே
பயனாகும்…

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*