பெண்ணே விடுதலை பெறு……!

பிறப்பு : - இறப்பு :

[ultimatesocial networks="facebook, twitter, google, linkedin, mail" custom_class="my-ultimatesocial-class" align="left" count="true"]

பெண்ணே
நீ எப்போதோ
உடைத்துவிட்டாய் -உன்
பெண்ணடிமை விலங்கை
ஆனாலும் ….
நீ இப்போதும்
பூட்டிக்கொண்டிருக்கிறாய் -ஒரு
பொய்விலங்கை
தடைகள் எல்லாம்
படிகள் ஆகி
பலகாலம் ஆயிற்று
பயணம் செய்ய
பயந்து நிற்பது -நீ
விரயம் செய்யும் காலம் ஆகலாம்
அன்று
போர்க்களங்களில்
வெந்து தணிந்தது
பெண் பூக்களல்ல
விலங்கெரித்த தீக்கள்
விரைந்தெழு
விடுதலை பெறு
மூர்க்கமாய் இரு
முகாந்திரம் காண்

போரிட வேண்டுமா
போர்க்களம் புகு
நீதிக்கதைகள் கேளாய் இனிமேல்
நீதி மட்டுமே வேண்டும் உனக்கு
மென்மை நீயென்று
மடையர் சொல்வர்
மாந்தர் பலபேர் -அதுதான்
பெண்மை என்பர்
வீண் கதைகளை
விரட்டியடி
விடுதலை ஒன்றையே
துரத்திப்பிடி

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*