சுதந்திரம் வந்தாச்சு!

Asia Cup 2018 Live Streaming

பிறப்பு : - இறப்பு :

Childs hands gripping barbed wire

தீட்டி வைச்சிருந்த
ஆயுதங்கள் எல்லாமே
துருப் பிடிச்சுப் போயாச்சு
காட்டிக் கொடுத்தவர்கள்
எல்லோரும் இப்போது
காவலர்கள் ஆயாச்சு
பாட்டி வைத்தியத்தில்
இருந்த நன்மைகளும்
பரலோகம் போயாச்சு
ஏட்டிக்குப் போட்டியாக
எதிர் வீட்டில் வந்தவர்கள்
எமதூதர் என்றாச்சு
நீட்டி நிமிர்த்தி வைத்த
செங்கோல் விழுந்து
பாதி பாதியாச்சு
சேட்டை விட்டவர்கள்
சேவை செய்பவராய்ச்
செய்திகள் வந்தாச்சு
கோட்டை மதிலுடைச்சு
கோமாளியாட்டங்கள்
நாட்டைக் குழப்பியாச்சு
வீட்டிலுள்ளவரும்
விபரங்கள் அறிஞ்சாலே
சிரச்சேதம் என்றாச்சு
பாட்டுப் படிச்சாலும்
பாம்பாய்ப் படமெடுத்துப்
பல்லும் காட்டியாச்சு
கூட்டுக்குள் அடைச்சுவைச்சுக்
கூடிக்குலாவுதற்குச்
சுதந்திரம் வந்தாச்சு
வாட்டி வதைச்சவனை
வல்லவன் இவனென்று
வாயாரப் புகழ்ந்தாச்சு
பூட்டை உடைத்து
வெளியே தான் விட்டாலும்
சிறகை இழந்தாச்சு.

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit