நம்பிக்கை தளராதே தமிழா!

Asia Cup 2018 Live Streaming

பிறப்பு : - இறப்பு :

tamil

நம்பிக்கை தளராதே தமிழா நாளை
தமிழீழம் என்கின்ற நாடும் பிறக்கும்
வெம்பிக் கொதித்தென்ன லாபம் போரில்
வெற்றியும் தோல்வியும் வரலாமே தம்பி

முன் வைத்த கால்களும் முறியும் வரிப்
புலியாகிப் புதருக்குள் ஓடிப் பதுங்கு
காலம் கனிந்து வரும் போது நீல
வானம் கிழித்து வரும் பொன்னொளிக் கீற்று

சும்மா கிடக்கிறது சங்கு அதை
ஊதிக் கெடுக்காதே நேரம் வரட்டும்
அம்மா நம் தாய் மண் சிலிர்க்கும் அட
அப்போது கொந்தழித்தே முன் நடப்பாய்

காடு மலை எல்லாம் கிடந்தாய் இனி
வீடு வரும் நேரமே தெரிகிறது உதயம்
பாடுபடு தமிழுக்கு உலகில் பல
நாடுகளை ஆண்டதமிழ் மீண்டுவரும் ஒருநாள்

நம்பிக்கை தளராதே தமிழா நாளை
தமிழீழம் என்கின்ற நாடும் பிறக்கும்

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit