நம்பிக்கை தளராதே தமிழா!

பிறப்பு : - இறப்பு :

நம்பிக்கை தளராதே தமிழா நாளை
தமிழீழம் என்கின்ற நாடும் பிறக்கும்
வெம்பிக் கொதித்தென்ன லாபம் போரில்
வெற்றியும் தோல்வியும் வரலாமே தம்பி

முன் வைத்த கால்களும் முறியும் வரிப்
புலியாகிப் புதருக்குள் ஓடிப் பதுங்கு
காலம் கனிந்து வரும் போது நீல
வானம் கிழித்து வரும் பொன்னொளிக் கீற்று

சும்மா கிடக்கிறது சங்கு அதை
ஊதிக் கெடுக்காதே நேரம் வரட்டும்
அம்மா நம் தாய் மண் சிலிர்க்கும் அட
அப்போது கொந்தழித்தே முன் நடப்பாய்

காடு மலை எல்லாம் கிடந்தாய் இனி
வீடு வரும் நேரமே தெரிகிறது உதயம்
பாடுபடு தமிழுக்கு உலகில் பல
நாடுகளை ஆண்டதமிழ் மீண்டுவரும் ஒருநாள்

நம்பிக்கை தளராதே தமிழா நாளை
தமிழீழம் என்கின்ற நாடும் பிறக்கும்

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit