தமிழ் வாழ்ந்திட

பிறப்பு : - இறப்பு :

[ultimatesocial networks="facebook, twitter, google, linkedin, mail" custom_class="my-ultimatesocial-class" align="left" count="true"]

நித்தம் ஒரு யுத்தம் செய்
அதிலே தினம் சத்தம் செய்
அச்சம் அதை துச்சம் செய்
தீயின் குணம் தீண்டல் செய்
தகணாவது யாரு? – இங்கு
தலையாயது கூறு?
தலை தரை வீழ்ந்திடும் போதும் – நம்
தமிழ் வாழ்ந்திட வேண்டும்….

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*