போய் வா பெரு மகளே!

பிறப்பு : - இறப்பு :

உனக்கும்
எனக்கும்
அரசியலில்
ஆயிரம் முரண்பாடு

நீ
ஒரு திசை
நான்
ஒரு திசை

கிழக்கும்
மேற்குமாய்
திசைமாறி செல்வதெற்கு
இதுவல்ல நேரம்

பெண்ணடிமை
தகர்த்தெறிந்ததில்
தலைமகள் நீ

பெண்
என்றால்
யாரென்று
உனை அறிந்தவர்
நிறைவடைவர்

அதுவன்றி
நிறைவடையார்
நீயன்றி

திடம்
தடம்
உறுதி என்பது -இனி
வரும் பாடப்புத்தகங்களில்
நீயாக்கப்படும்

தமிழ்
போற்றி வந்த பெண்கள்
வெகுசிலரே

அவ்வழி வந்ததில்
நீ பெரும் வரவே

போய் வா
பெருமகளே – சிரம்
தாழ்த்தி வணங்குகிறேன்
நின் ஆத்மா
சாந்தி அடைய
நிறைவாக வேண்டுகிறேன்

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit