மீண்டொரு புரட்சி……

பிறப்பு : - இறப்பு :

கன்னடம் முன்னிடம்
சிங்களம் முன்னிடம்
தமிழனை வதைப்பதிலே
தன்னலம் முன்னிடம்
தாயகம் பின்னிடம்
தமிழனின் நினைப்பினிலே
மானமும் போனது
வீரமும் போகுதே
ஈனப் பிறப்பு இதுவா
சோதனை என்பதும்
வேதனை என்பதும்
சகிப்பதனால் தானே
சாதனை என்றொரு
சொல்லினை ஆயிரம்
ஆண்டுகள் முன் கேட்டோமே
ஆதலால் விழித்தெழு
ஆண்டவன் பேரன் நீ
மீண்டொரு புரட்சி செய்ய……

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit