மீண்டொரு புரட்சி……

Asia Cup 2018 Live Streaming

பிறப்பு : - இறப்பு :

Puradsi

கன்னடம் முன்னிடம்
சிங்களம் முன்னிடம்
தமிழனை வதைப்பதிலே
தன்னலம் முன்னிடம்
தாயகம் பின்னிடம்
தமிழனின் நினைப்பினிலே
மானமும் போனது
வீரமும் போகுதே
ஈனப் பிறப்பு இதுவா
சோதனை என்பதும்
வேதனை என்பதும்
சகிப்பதனால் தானே
சாதனை என்றொரு
சொல்லினை ஆயிரம்
ஆண்டுகள் முன் கேட்டோமே
ஆதலால் விழித்தெழு
ஆண்டவன் பேரன் நீ
மீண்டொரு புரட்சி செய்ய……

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit