“முனை மழுங்கா முள்ளிவாய்க்கால்” தமிழர் ஆலயம் (VIDEO)

பிறப்பு : - இறப்பு :

யார் சொன்னது முள்ளிவாய்க்கால்
தமிழரின் கல்லறை என்று?

கல்லறை வேறு ஆலயம் வேறு
அறிவாயா மகனே?

கல்லறையில் தூங்குவது
வித்துடல்கள்
ஆலயத்தில் இருப்பது
தெய்வங்கள்.

முள்ளிவாய்க்கால்தான்
தமிழர்களின் ஆலயம்.
முஸ்லீம்களுக்கு மக்கா
கிறிஸ்தவர்களுக்கு ரோம்
ஏன் இந்துக்களுக்கு காசி
தமிழர்களுக்கு முள்ளிவாய்க்கால்.
முள்ளிவாய்க்காலேதான்.

நீ தமிழனாக இருந்தால்
முள்ளிவாய்க்கால் போ.

அந்த பூமிக்கு கண்ணீர்
அபிஷேகம் செய்.

அப்போ அந்த தெய்வங்கள்
மலர்ந்து கண் விழிப்பர்.

sathiz

போகும் வழியெங்கும்
நீ பூசகர்களைத் தரிசிப்பாய்
ஒருவருக்கு கால்கள் இல்லை
இன்னொருவருக்கு கண்கள்இல்லை
மற்றொருவருக்கு கைகள் இல்லை
இப்படி தமிழுக்காக தங்கள்
உறுப்புகளைத் தானம் செய்த
தியாக சீலர்கள் தெய்வத்தின்
நண்பர்களாய் தெருவில்திரிவார்கள்.

கவனம் கேட்டுக்கோ
மறந்தும் பணத்தை எடுத்து
அன்பளிப்புச் செய்து விடாதே!
இது அவர்களை அவமதிக்கும்
செயலாகும்

காரணம் அவர்கள் உன்னைப்போல்
அனைத்தும் கொண்டுவாழ்ந்தவர்களே!
கையேந்தி வாழ அவர்களின்
தன்மானம் இடம் தராது
உன்னைப் போலவே!

வங்கியில் உனக்கு கடன்
இல்லாமல் இருக்கலாம்
கடனட்டைகளில் கடன்
இல்லாமல் இருக்கலாம்
ஆனால் இன்று நீ வாழும் வாழ்வு
அவர்கள் தந்த கடன்.

நீ தரும் அன்பளிப்பை வாங்க
மறுக்கும் அந்த வீர்ர்களின்
இப்படித்தான் நினைப்பார்கள்
தெரியுமா?

நாங்கள் பிச்சைக்காரர்கள் அல்ல
போராளிகள்.

மொழி வாழ உறுப்புகளைத்
தானம் தந்தவர்கள்.

தமிழுக்காக கால்நூற்றாண்டாய்
உழைத்தவர்கள்
ஆனால்,இன்னும் ஊதியம்
பெறவில்லை.

எங்களுக்கு பிச்சை வேண்டாம்
எங்களுடைய ஊதியத்தைத்
தாருங்கள்.

-கல்லாறு சதீஷ் –

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit