பிறந்தநாள் வாழ்த்து தகவல்கள்

பிறந்தநாள்வாழ்த்துக்கள்பற்றியஅறிவித்தல்கள்   உங்கள்மழலைச்செல்வங்களின்பிறந்தநாள்வாழ்த்துக்களைf; கதிரவனில்  பிரசுரித்துமகிழுங்கள்.

கட்டணவிபரங்கள்

  • பிறந்தநாள்வாழ்த்து 1 நாள் 30  Euro
  • பிறந்தநாள்வாழ்த்து 3 நாள் 55  Euro
  • பிறந்தநாள்வாழ்த்து 1 கிழமை 100  Euro
குறிப்பு:-Paypall மூலம்மட்டுமேபணம்செலுத்தப்படவேண்டும்.
paypal

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*