செய்திகள் அனுப்ப..

தமிழே! உயிரே! வணக்கம் தாய்ப்பிள்ளை உறவம்மா உனக்கும் எனக்கும்… உங்களை கதிரவன் இணையம் அன்புடன் வரவேற்கின்றது!

அன்பான வாசகர்களே!

உங்கள் பிரதேசங்களில் நடக்கும் செய்திகளையும், மற்றும் நீங்கள் செய்தியாளராயின் உங்களிடத்தில் இருக்கும் செய்திகளை கதிரவன் செய்தித்தளத்தில் பிரசுரிக்க எமது மின்னஞ்சல் வழியாக அனுப்பி வைக்கவும்.

மின்னஞ்சல் அனுப்பும் போது உங்கள் பெயர், நாடு, தொலைபேசி என்பவற்றை குறிப்பிட மறக்க வேண்டாம்.

மின்னஞ்சல் முகவரி: kathiravanmedia@gmail.com

நீங்கள் எமது தளத்திற்குரிய உத்தியோகபூர்வ செய்தியாளராக மாற வேண்டுமெனில் இவ் இணைப்பின் வழியாக உங்கள் விபரங்களை அனுப்பி வைக்கவும்.  Click Here

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*