தெரிவிப்பது நாங்கள் தீர்மானிப்பது நீங்கள்

முக்கிய செய்திகள்
இலங்கை உலகம் கட்டுரை விளையாட்டு

கருத்துகணிப்பு

இம்முறை 2014ல் உலக கிண்ணத்தை வெல்லும் நாடு எது?

  • அர்ஜென்டீனா
  • ஸ்பெயின்
  • பிரேசில்
  • இத்தாலி
  • பிரான்ஸ்
  • ஜெர்மனி
Ajax Loader

உதவி!

கதிரவனின் வளர்ச்சியில் அக்கறையுள்ள உள்ளங்கள்

இங்கே அழுத்தி உதவிசெய்யலாம்

 

மரண அறிவித்தல்கள்

நினைவுஅஞ்சலி